Gdy nie możesz się dodzwonić, napisz SMS to oddzwonię:

BonaDiagnosis - Przygotowanie do badania

Urządzenie USGDo wszystkich wykonywanych badań proszę o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej- wcześniej wykonywanych badań ultrasonograficznych, wyników badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - jeśli takie badania były wykonywane.

W przypadku badania piersi proszę o zabranie ze sobą wyniku badania mammograficznego oraz zdjęć z mammografii. Jeśli wykonywane były wcześniej biopsje cienko- lub grubo- igłowe również proszę o zabranie wyników badania (BACC i BGI).

Badanie jamy brzusznej i układu moczowego:

 • Przez 6-8 godzin bez jedzenia, najlepiej również całkowicie powstrzymać się od picia (umożliwia to próbę oceny żołądka i jelit).
 • Wcześniej lekki posiłek.
 • Unikać palenia papierosów i żucia gumy bezpośrednio przed badaniem.
 • Celem dobrego wypełnienia pęcherza moczowego około półtorej do dwóch godzin przed badaniem nie oddawać moczu - powinno być odczuwane lekkie uczucie parcia na mocz (nie nadmierne wypełnienie pęcherza).
 • Nie zaleca się przyjmowania leków powodujących zmniejszenie ilości gazów jelitowych (Espumisan, Esputicon) i leków przeczyszczających, chyba, że takie będą wcześniejsze ustalenia z lekarzem wykonującym badanie.
 • U dzieci badanie jamy brzusznej i układu moczowego nie wymaga przygotowania.

Przygotowanie do BACC i BGI

Pacjenci zażywający leki przeciwpłytkowe* i przeciwkrzepliwe* proszeni są o poinformowanie o tym fakcie podczas rejestracji oraz lekarza bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

*Leki przeciwpłytkowe to:

 • kwas acetylosalicylowy (wiele preparatów) - np.Polocard, Acard, Aspirin
 • klopidogrel (wiele preparatów)
 • prasugrel (Effient)
 • Zwykle zabiegi wykonuje się bez zmiany dawkowania leków przeciwpłytkowych.

*Leki przeciwkrzepliwe to:

 • acenokumarola (Acenocumarol WZF, Sintrom)
 • warfarynaa (Warfin)
 • heparyna drobnocząsteczkowa (dalteparyna [Fragmin], enoksaparyna [Clexane], nadroparyna [Fraxiparine, Fraxodi])
 • dabigatranb (Pradaxa)
 • rywaroksabanb (Xarelto)

O odstawieniu leków przeciwkrzepliwych lub ew. zamianie leków doustnych na heparyny drobnocząsteczkowe decyduje lekarz prowadzący pacjenta. Pacjenci proszeni są o posiadanie aktualnego wyniku INR.

Dodatkowe przygotowanie do BGI

Pacjenci proszeni są o przygotowanie:

 • bandażu elastycznego szerokości 15 cm, oraz opatrunku chłodzącego tak zwanego" zimno- ciepłego" najlepiej o wymiarach 10 x 10 cm
 • jest to żel w specjalnych torebkach, służący do zamrażania, dostępny w sklepach ze sprzętem medycznym lub aptekach
 • żel ten należy zamrozić tak, by był gotowy do przyłożenia po zabiegu
 • Czas oczekiwania na wynik BGI wynosi około 14 -20 dni.
 • Odbiór wyniku odbywa się osobiście u lekarza wykonującego biopsję, równocześnie podane są zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Oczekiwanie na wyniki badań BACC trwa 7 dni.