Gdy nie możesz się dodzwonić, napisz SMS to oddzwonię:

BonaDiagnosis - Elastografia

Elastografia to nowoczesna metoda diagnostyki zmian (guzów) w piersiach, wątrobie oraz węzłów chłonnych. Opiera się ona na ocenie twardości (sztywności) badanej zmiany. Technika ta istotnie podnosi czułość badania USG w ocenie zmiany (guza), zwiększa precyzję badania i pomaga w kwalifikacji do biopsji; zmiany twarde w badaniu elastograficznym to zmiany podejrzane, wymagają pilnej weryfikacji w biopsji. Badanie palpacyjne, czyli badanie dotykiem, od wieków jest stosowane w medycynie jako integralna część badania fizykalnego pacjenta. Przed erą nowoczesnej diagnostyki było jednym z nielicznych sposobów wykrycia guzów nowotworowych, w oparciu o zauważenie różnic w ich twardości. Elastografia jest swoistym „ultrasonograficznym badaniem palpacyjnym”, które pozwala na ocenę spoistości tkanek niedostępnych klasycznym badaniem palpacyjnym.

Jak przebiega badanie?

Wyróżnia się dwa rodzaje elastografii ultrasonograficznej: statycznądynamiczną. W elastografii statycznej źródłem siły zewnętrznej koniecznej do odkształcenia badanych tkanek jest stosowany w czasie badania USG ucisk głowicy na skórę pacjenta. W elastografii dynamicznej pomiar ściśliwości tkanek jest dokonywany przez ocenę prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej, która powstaje podczas przechodzenia fali ultrasonograficznej przez oceniane tkanki. Dzięki temu w elastografii dynamicznej nie jest konieczny fizyczny ucisk głowicą. Obraz prezentowany w czasie rzeczywistym przedstawia za pomocą kolorowych map stopień twardości tkanek.

Powstałe obrazy porównuje się ze wzorcami ( na przykład skalą Tsukuba) i w ten sposób można badaną zmianę zaliczyć do bardziej lub mniej podejrzanych - większość zmian nowotworowych jest twardsza od zmian łagodnych. Można też bardziej precyzyjnie wyznaczyć obszar, w którym powinna być wykonana biopsja. Dodatkową metodą oceny twardości zmiany jest metodą pół-ilościowa, która polega na porównywaniu twardości badanej zmiany z twardością zdrowej tkanki ( narządu). Aparat wylicza wówczas tak zwany wskaźnik SR, którego wartość jest istotnym wskazaniem do wykonania biopsji lub uznania zmiany za łagodną, wymagającą jedynie obserwacji.

W przypadku stwierdzenia w badaniu zmian podejrzanych istnieje konieczność poszerzenia diagnostyki o wykonanie biopsji. W naszym gabinecie wykonujemy biopsje: gruboigłowe (BGI) - głównie piersi i biopsje cienkoigłowe (BACC)- głównie tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek oraz zmian w piersiach o charakterze płynowym (torbieli).

Elastografia ma zastosowanie we wszystkich przewlekłych chorobach wątroby:

  • przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C
  • autoimmunologicznym zapaleniu wątroby,
  • chorobie stłuszczeniowej wątroby,
  • uszkodzeniu alkoholowym,
  • chorobach dróg żółciowych
  • hemochromatozie.

Elastografię, względem wątroby, stosuje się do:

  • wstępnej oceny w trakcie diagnostyki choroby wątroby,
  • kontroli progresji w porównaniu do wyjściowej biopsji wątroby,
  • kontroli postępu lub cofania się włóknienia po leczeniu,
  • oceny włóknienia wątroby u pacjentów, z przeciwwskazaniami do biopsji.

 

 

 

elastografia 1

elastografia 2