Gdy nie możesz się dodzwonić, napisz SMS to oddzwonię:

Badania ultrasonograficzne

gabinetW 1994 roku odbył się II Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Krakowie, na którym byłam w gronie organizatorów. Minęło 29 lat wykonywania przeze mnie badań ultrasonograficznych. Staż ten jest niewątpliwie gwarancją doświadczenia w ocenie badanych narządów, a profesjonalizm badań gwarantuje stałe podnoszenie kwalifikacji. Systematycznie uczestniczę w konferencjach ultrasonograficznych we Włocławku, w Tarnowskich Spotkaniach Ultrasonograficznych, których równocześnie jestem pomysłodawcą i organizatorem, kursach w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu oraz w Zjazdach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, które odbywają się co dwa lata. Moje stałe kształcenie się potwierdzają liczne certyfikaty znajdujące się w gabinecie, od pierwszego z 1994 roku po aktualne.

W 2016 roku zostałam odznaczona przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne medalem „Zasłużona dla Rozwoju Polskiej Ultrasonografii”. Do tej pory medal ten w Polsce otrzymało 40 osób – mój ma numer 38.

Zakres badań USG

W gabinecie wykonywane są:

  • badania USG piersi (sonomammografia),
  • badania USG tarczycy,
  • badania USG jamy brzusznej,
  • badania USG obwodowych węzłów chłonnych,
  • badania USG szyi (ocena ślinianek, tarczycy, węzłów chłonnych),
  • badania USG zmian w tkankach miękkich (guzów),
  • ocena worka mosznowego, jąder,
  • ocena układu moczowego (nerki, gruczoł krokowy u mężczyzn).

Od marca 2017 roku wykonuję również badania elastograficzne zmian w piersiach, tarczycy i elastograficzną ocenę węzłów chłonnych.

Szczególnie interesuję się ultrasonografią piersi. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego każda kobieta, która ukończyła 30 rok życia powinna profilaktycznie raz w roku wykonywać badanie USG piersi. Niezwykle ważna jest łączna ocena badania USG i mammografii – jeżeli są do niej wskazania – dlatego pacjentki proszone są o przynoszenie ze sobą zdjęć i wyników badania mammograficznego na badanie USG. Pełną ocenę gruczołu piersiowego uzyskujemy bowiem dopiero poprzez łączną ocenę obu tych badań. To właśnie z niej wynikają implikacje dotyczące dalszej diagnostyki.

Wynikiem badania USG mogą być zalecenia diagnostyczne:

  • biopsja cienkoigłowa (BACC) z udziałem lekarza specjalisty patomorfologa Dr Grzegorza Janusia, specjalisty patomomorfologa, zatrudnionego w Instytucie Onkologii w Krakowie i w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie – co drugi wtorek od godziny 17.15,
  • biopsja gruboigłowa piersi (BGI) – po indywidualnym ustaleniu terminu.

Przed podjęciem decyzji dotyczących kwalifikacji do biopsji można badanie USG w skali szarości (tradycyjny obraz czarno-biały) uzupełnić o ocenę twardości danej zmiany (guza) przez zastosowanie techniki elastrografii jakościowej (mapy barw – elastogramy) i pół-ilościowej (oznaczenie wskaźnika SR – różnicy twardości pomiędzy badaną zmianą a zdrową tkanką).

Do wykonanych badań USG dołączona jest dokumentacja zdjęciowa oraz – na życzenie pacjenta – zapis na płycie CD. We wnioskach badania znajdują się zalecenia dotyczące dalszego postępowania, które są również przekazywane pacjentowi ustnie. Badania wykonywane są zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.